ALIDA
Amolf Labwide Infrastructure DAtabase

ALIDA V1.0

Eind jaren 90 is er in AMOLF belangstelling ontstaan voor het gebruik van databases. Eén van de eerste toepassingen was een boekencatalogus in de bibliotheek. De toenmalige bibliothecaresse Saskia Windhouwer heeft een uitgebreide verkenning gedaan van de wensen en de mogelijke oplossingen. De conclusie was, om in eigen beheer een (eenvoudige) applicatie te bouwen, gecombineerd met een personen-database om de uitleen-administratie in bij te kunnen houden. Saskia wilde zelf de boekencatalogus bouwen. De personen-database werd opgedragen aan de toenmalige E&I groep. Als ontwikkelomgeving werd LINUX/ORACLE/PHP gekozen.

Echter Saskia had geen enkele database- en/of programmeerervaring. Om haar enigszins op gang te helpen heeft Ben Okhuijsen, destijds systeembeheerder bij E&I, een aantal voorbeeldscripts gemaakt om vanuit PHP een ORACLE database te benaderen. Al na enkele maanden heeft Saskia een andere dienstbetrekking gevonden, waardoor de meeste van de voorbeeldscripts nooit zijn veranderd en in gebruik zijn gebleven in de productie-omgeving.

Na het vertrek van Saskia (maart 2002) heeft Wim van der Kaaij het beheer over zowel de boekencatalogus als de personen-database scripts gekregen (E&I was geen mogelijkheid, Ben was gepromoveerd tot groepsleider, andere E&Iers waren niet beschikbaar). Hij heeft de database uitgebreid met o.a. het beheer van de magazijnvoorraden en samen met Marco Konijnenburg van de chemicaliën. De koppeling van de FOM personendatabase BEAUFORT gebeurde handmatig.

Wim is maart 2009 met pensioen gegaan. Echter het grootste deel van 2008 was hij niet beschikbaar, zodat de databases een jaar lang onbeheerd zijn gebleven. Er was geen koppeling met BEAUFORT. Wim is herhaaldelijk teruggeroepen om ad-hoc nieuwe Amolfers in te voeren in de personen-database.

ALIDA V2.0

Eind 2008 is E&I opgeheven. Ben Okhuijsen heeft de opdracht gekregen zich bezig te houden met de databases. Ook hij is begonnen met een inventarisatie van wat er binnen AMOLF in gebruik was. Er bleken meer dan 50 verschillende databases in gebruik te zijn met een veelvoud aan mogelijke opslagstructuren, zoals ORACLE, FILEMAKER, ACCESS, OMNIS, MSSQL, MySQL, etc. Velen binnen AMOLF hadden bij gebrek aan centrale aanbevelingen hun eigen keuzes gemaakt.

Ben is toen gaan werken in de richting van een gemeenschappelijk opslagsysteem op basis van de algemeen op InterNet gebruikte LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl) omgeving. Indien mogelijk diende gebruik te worden gemaakt van reeds beschikbare oplossingen, zowel shareware als gekochte paketten. De personen-database groeide uit tot een centraal opslagsysteem (= datawarehouse), op basis van MySQL, dat door alle applicaties gemeenschappelijk gebruikt wordt.

Ben heeft de voorbeeldscripts voor Saskia, de uitbreidingen van Wim en de ORACLE opslagstructuren omgebouwd naar PHP en MySQL. De koppeling met BEAUFORT is geautomatiseerd.

ALIDA V3.0

Begin 2011 is de verzameling databases uitgegroeid tot een aanzienlijk aantal grotendeels samenwerkende pakketten. Een niet-uitputtende lijst:

Na een uitgebreide testperiode is ALIDA3 in Augustus 2012 life gegaan.

Ben is eind 2014 met persioen gegaan. Echter hij heeft een 0-uren contract gekregen, waarmee hij oproepbaar is voor onderhoudswerkzaamheden. De eerste helft van 2015 was hij 2 dagen per week aanwezig.

Begin 2015 is ALIDA aangepast voor de invoer van data van zowel AMOLF als van ARCNL